Як отримати матерiальну допомогу, якщо ви постраждали вiд вибухонебезпечних предметiв

Комментарии:

Майже рік українські міста страждають від вибухів ракет, артилерійських та мінометних снарядів.

Щодня збільшується кількість людей, які зазнали травмування від вибухонебезпечних предметів. Отож, постає питання, чи мають право такі постраждалі на державну допомогу та соціальні гарантії.

Перш за все, варто зазначити, що регулюють питання призначення допомоги Закон «Про протимінну діяльність в Україні» та Постанова Кабінету Міністрів від 29 вересня 2021 року №1020 «Деякі питання призначення і виплати одноразової компенсації та щорічної допомоги, передбачених Законом «Про протимінну діяльність в Україні».

Отож, відповідно до українського законодавства, постраждалі від вибухонебезпечних предметів мають право на одноразову компенсацію за шкоду, заподіяну здоров'ю, та на щорічну допомогу на оздоровлення. Зокрема, це стосується дітей віком до 18 років, яким встановлена інвалідність, що пов'язана з ушкодженнями, спричиненими вибухонебезпечними предметами на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я чи осіб від 18 років на підставі висновку медико-соціальної експертної комісії.

Який розмір державної допомоги?

Розміри компенсації та допомоги особам, що постраждали від вибухонебезпечних предметів визначають «Порядок надання одноразової компенсації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів» та «Порядок надання щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів».

Отож, розмір одноразової компенсації становить:

  • для особи з інвалідністю І групи та для дитини з інвалідністю підгрупи А до 18 років – у п'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня поточного року для осіб, які втратили працездатність;

  • для особи з інвалідністю ІІ групи та для дитини з інвалідністю до 18 років – у чотирикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня поточного року для осіб, які втратили працездатність;

  • для особи з інвалідністю ІІІ групи – у трикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня поточного року для осіб, які втратили працездатність.

Щорічна допомога на оздоровлення нараховується і виплачується постраждалій особі в таких розмірах, округлених до однієї гривні:

  • особам з інвалідністю I або II групи, дітям з інвалідністю – 40% розміру прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня поточного року для осіб, які втратили працездатність;

  • особам з інвалідністю III групи – 35% розміру прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня поточного року для осіб, які втратили працездатність.

При цьому, у разі зміни групи інвалідності в період перебування особи з інвалідністю на обліку, допомога на оздоровлення виплачується в розмірі, визначеному для групи інвалідності, встановленої такій особі на дату призначення допомоги.

Якщо постраждала особа має право на допомогу на оздоровлення згідно із Законом України «Про протимінну діяльність в Україні» та одночасно згідно з іншим нормативно-правовим актом – допомога, за вибором самої особи, призначається лише за одним з них.

Допомога на оздоровлення виплачується постраждалій особі, якщо вона протягом поточного року не отримувала безоплатну санаторно-курортну путівку, або путівку на оздоровлення, або будь-яку грошову компенсацію замість санаторно-курортної путівки, або компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування чи щорічну допомогу на оздоровлення за рахунок державного або місцевого бюджетів.

У разі отримання постраждалою особою допомоги на оздоровлення така особа знімається з обліку для забезпечення санаторно-курортною путівкою або з обліку для отримання грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки/компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування/щорічної допомоги на оздоровлення.

Куди потрібно звернутися за допомогою?

Призначення одноразової компенсації та щорічної допомоги проводяться структурними підрозділами з питань соціального захисту населення на підставі звернення постраждалої особи або її законного представника за зареєстрованим або фактичним місцем проживання.

До заяв на отримання компенсації та допомоги надаються наступні документи:

  • копія паспорта громадянина України (або копії тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця);

  • копія свідоцтва про народження постраждалої дитини віком до 14 років;

  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

  • рішення районної, районної у м. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування, або про влаштування таких дітей на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування, або рішення районної, районної у Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради про влаштування дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, в прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу;

  • копію довідки медико-соціальної експертної комісії про групу і причину інвалідності (особам віком від 18 років) або копію висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я про встановлення категорії «дитина з інвалідністю» (дітям віком до 18 років).

Важливо пам'ятати, що одноразова компенсація призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через 60 календарних днів після встановлення зв'язку інвалідності з ушкодженнями, спричиненими вибухонебезпечними предметами, а щорічна допомога – за умови подання звернення до

15 жовтня поточного року за зареєстрованим або фактичним місцем проживання, важливо, що таке звернення подається щороку.

За матеріалами спецвипуску
(Спецвипуск надруковано у співпраці з Міністерством культури та інформаційної політики України. Цей проєкт реалізується за підтримки програми «Український фонд швидкого реагування», яку втілює IREX).