30 октября

«Духовнi свiти» родини Аркасiв

Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека долучилася
до створення електронного ресурсу web-library «Аркасівська спадщина»

Цифрові технології сьогодні є частиною нашого життя. Вони значно зменшують час в отриманні інформації, надають різноманітні можливості та форми. Особливо це актуально для бібліотек, архівів, музеїв, де зберігаються унікальні історичні документи. В епоху цифровізації більшість закладів намагаються розкрити свої фонди для широкого загалу. Тому Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека разом із Державним архівом Миколаївської області, Миколаївським обласним краєзнавчим музеєм, Першою українською гімназією імені Миколи Аркаса, громадською організацією «Українське товариство «Просвіта» Миколаївщини» розпочала реалізацію нового проєкту зі створення електронного ресурсу web-library «Аркасівська спадщина». Дана ініціатива стала можливою завдяки грантовій підтримці Українського культурного фонду.
У ХІХ - на початку ХХ століття аркасівський рід був одним із найвідоміших на півдні України. Родина Аркасів мешкала у місті Миколаєві понад сто років, що обумовило тут наявність значної кількості унікальних документів із фамільного архіву, видань із родинної бібліотеки та інше. Протягом багатьох років сторінки життя та багатогранна діяльність членів родини вивчалися істориками та краєзнавцями, і, таким чином, на сьогоднішній день накопичено потужний масив інформації, що стосується Аркасів. Проте ці матеріали розпорошено по фондах різних організацій, і вони залишаються недоступними для широкого кола користувачів. Подолати цю проблему покликаний новий проєкт, у рамках якого усі матеріали, пов'язані з родиною Аркасів, буде оцифровано та розміщено на окремому веб-ресурсі. Web-library «Аркасівська спадщина» міститиме понад 350 оцифрованих матеріалів, серед яких - офіційні та приватні листи, книги, рукописи художніх та наукових творів, унікальні світлини, мапи. Слід зазначити, що більша частина музейних й архівних матеріалів ніколи не публікувалася у друкованих та електронних джерелах.
На даний момент значну частину матеріалів вже оцифровано. В першу чергу було переведено в електронний варіант 43 видання з приватної книжкової колекції родини Аркасів, що дбайливо зберігаються у фонді Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. Їх 1919 року передала до бібліотеки вдова М. М. Аркаса О. І. Аркас. В основному, це художня, історична література, видання з природознавства, літературознавства, мовознавства, техніки та сільського господарства. На їхніх сторінках містяться дарчі написи авторів, адресовані Аркасам; власноруч зроблені Аркасами автографи чи написи; вензелі, тиснення на палітурках та інші маргінальні позначки. На особливу увагу заслуговує праця З. А. Аркаса «Описание Ираклийского полуострова и древностей его. История Херсониса». Про її належність до родинної бібліотеки свідчить вензель «НА», який чітко видно на м'якій обкладинці видання. Ще більшої цінності даному примірнику надає лист, вклеєний у книгу після титульного аркуша. Написаний він рукою М. А. Аркаса 24 жовтня 1879 року на фірмовому бланку Головного командира Чорноморського флоту і портів та адресований синові Миколі Миколайовичу. Стиль листа повністю відповідає епістолярному жанру ХІХ століття і відображає високодуховну культуру, що була властива членам сім'ї Аркасів.
Також на сьогоднішній день уже оцифровано 28 справ із фонду Державного архіву Миколаївської області, що становлять виняткову історичну, наукову та культурну цінність. Серед них - машинописний примірник праці М. М. Аркаса «Історія України-Русі» з правками автора, листування М. М. Аркаса з відомими композиторами, літераторами, редакторами періодичних видань, режисерами та артистами, представниками громадських товариств.
Наразі триває оцифровування аркасівської колекції з фонду Миколаївського обласного краєзнавчого музею, що переважно складається зі службових паперів, звітів, доповідних записок, проєктів будинків, приватних та офіційних листів М. А. Аркаса та М. М. Аркаса, а також унікальних фотоматеріалів. Особливу цінність має щоденник М. М. Аркаса за 1875 рік, що вважається перлиною музейної колекції. Він надає можливість дослідити світоглядні пошуки молодого Миколи Миколайовича.
Перша українська гімназія імені Миколи Аркаса надала для оцифровування експонати з музею свого навчального закладу: клавір опери М. М. Аркаса «Катерина», лист
М. М. Аркаса до писаря «Просвіти» Ю. Т. Литвина, програми Аркасівських читань, що проводяться у гімназії, та деякі наукові роботи учнів.
Завдяки співпраці бібліотеки з членами громадської організації «Українське товариство «Просвіта» Миколаївщини» та іншими краєзнавцями нашого краю веб-ресурс поповниться текстами наукових статей та монографій про життя та діяльність родини Аркасів, а також прозовими та поетичними художніми творами, написаними миколаївськими авторами.
Електронний ресурс web-library «Аркасівська спадщина» з'явиться у відкритому доступі у вересні цього року. Він об'єднає разом усі напрацювання та матеріали, що стосуються роду Аркасів. Сподіваємося, що краєзнавці та історики зможуть використовувати цифрові копії унікальних документів у своїх дослідженнях. Таким чином, новий веб-ресурс розширить діапазон досліджень цього непересічного роду, відкриє нові сторінки життя та творчості членів родини, що зробила неоціненний внесок у розвиток науки, культури і просвіти нашого регіону.

    Просмотров:
    comments powered by HyperComments