6 августа

Заява на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу ПП «Медицина для Вас»

Приватне підприємство «Медицина для Вас» розташоване за адресою: 54055,  місто  Миколаїв, вулиця Чигрина, 80 а.
Підприємство належить до об'єктів третьої групи.
Основним видом діяльності підприємства є торгівля медикаментами.
В інвентаризації викидів розглянуто три майданчики підприємства, що розташовані за адресами: №1 - вулиця Чигрина, 80а, №2 - проспект Леніна, 28, №3 - проспект Корабелів, 9а.
Як об'єкт впливу на атмосферне повітря, ПП «Медицина для Вас» має водогрійні котли, по одному на кожному майданчику, паливом для яких є природний газ.
Під час експлуатації устаткування підприємства в атмосферу викидаються такі забруднюючі речовини: вуглецю оксид, оксиди азоту (в перерахунку на NO2), неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОСи), а також парникові гази.
Величини обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами викидів визначені на підставі проведеної інвентаризації викидів. Загальний обсяг викидів основних забруднюючих речовин в атмосферне повітря становить 0,1183 т/рік без урахування парникових газів, у тому числі від джерел майданчика №1 - 0,0659 т/рік, №2 - 0,0216 т/рік, №3 - 0,0308 т/рік.
Експлуатація устаткування здійснюється з дотриманням існуючих технічних вимог і правил, правил техніки безпеки та інших нормативних документів. Тому ймовірність виникнення аварійних ситуацій є досить низькою. Особливі попереджувальні або компенсаційні заходи не потрібні.
Публікація здійснюється в рамках розробки документів, у яких обґрунтовуються об'єми викидів забруднюючих речовин в атмосферу.
Зауваження та звернення від громадських організацій та окремих громадян надсилати за адресою: місто Миколаїв, вулиця Адмірала Макарова, 7, управління охорони навколишнього природного середовища департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради.
Просмотров:
comments powered by HyperComments