3 августа

Вiдповiдь начальника управлiння НБУ у Миколаївськiй областi М. Г. Клименка вкладникам Миколаївської фiлiї ВАТ «КБ «Причорномор'я»

Постановою правління Національного банку України №37 від 30 січня 2009 року у ВАТ «КБ «Причорномор'я» призначена тимчасова адміністрація строком на шість місяців - з 02.02.2009 до 02.08.2009.
Вказаний захід впливу прийнято з метою захисту інтересів  кредиторів  і вкладників, забезпечення схоронності капіталу й активів ВАТ «КБ «Причорномор'я», докладної оцінки його фінансового стану і вжиття відповідних заходів щодо приведення його діяльності у відповідність до вимог банківського законодавства, відновлення його платоспроможності й ліквідності, стабілізації діяльності, усунення порушень, причин та умов, що призвели до погіршення його фінансового стану, керуючись статтею 73, частиною першою статті 75 і статтями 76, 85 Закону України «Про банки і банківську діяльність та розділом V Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою правління НБУ від 28.08.2001 №369, тимчасовим адміністратором ВАТ «КБ «Причорномор'я» призначено незалежного експерта  Шевцова Юрія Олександровича (телефон у м. Дніпропетровську: (8056) 236-92-17), який  на сьогодні  є головним розпорядником коштів банку. З метою створення сприятливих умов для відновлення фінансового стану ВАТ «КБ «Причорномор'я» введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на шість місяців - з 02.02.2009 до 02.08.2009.
Основною метою діяльності тимчасового адміністратора є вжиття комплексу заходів фінансового оздоровлення банку та стабілізації його діяльності, в тому числі: вжиття заходів щодо погашення простроченої та пролонгованої заборгованості за кредитами та іншої простроченої дебіторської заборгованості, продаж активів, прийняття рішень щодо збільшення статутного фонду та про санацію банку його учасниками або інвесторами, підготовка його до продажу, реорганізації або ліквідації та інші заходи. В міру накопичення достатньої кількості грошової маси можуть повертатись кошти вкладникам та кредиторам банку (можливо і до завершення мораторію, як це сталося в «Промінвестбанку»).
У випадку, якщо робота тимчасового адміністратора буде неефективною, правлінням НБУ може бути прийняте рішення про усунення тимчасового адміністратора, відкликання банківської ліцензії у банка та призначення ліквідатора. У цьому випадку кошти вкладникам повертатимуться з фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Вкладники отримують право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів фонду в грошовій одиниці України від дня настання недоступності вкладів. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб», недоступність вкладів настає від дня призначення ліквідатора банку.
Оскільки згідно зі ст. 5 Закону України «Про банки і банківську діяльність», НБУ не відповідає за зобов'язаннями банків, а банки не відповідають за зобов'язаннями Національного банку України, у територіального управління  НБУ в Миколаївській області відсутні повноваження щодо повернення вкладникам  грошей і  розподілу платежів, що здійснюються адміністратором та МФ ВАТ
КБ «Причорномор'я».
Просмотров:
comments powered by HyperComments